29 Nisan 2017' de yayınlanan KHK ile Nüfus Hizmetleri Kanunu' nda değişiklik yapıldı. Buna göre yurtdışında boşanan Türk vatandaşları, boşanma kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açmaya gerek olmaksızın yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvuru yaparak kararı Türkiye' de de geçerli kılabilecek. Ancak her ne kadar düzenleme yapıldı ise de uygulama başlamadı. Nüfus müdürlükleri konuyla ilgili kendilerine henüz yetkilendirme yapılmadığı ve uygulamanın başlamadığını belirtmekteler. Bu nedenle, eski uygulama yani yurtdışı mahkeme kararının Türkiye' de geçerli olabilmesi için tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekliliği devam etmekte.

 

MADDE 4 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili

MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.”

YUKARI
ÇIK
Eskişehir Web Tasarım