Özenli Çabuk Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, ticaret hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 

TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR

  • Sair Sözleşmelerin Tanzimi
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları
  • Haksız Rekabet Davaları
  • Türk Ticaret Kanunu’ ndan Doğan Sair İhtilafların Çözümü
Eskişehir Web Tasarım