Özenli Çabuk Hukuk Bürosu, Eskişehir ve çevre illerde, sigorta hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
  • Sigorta Poliçesinden Doğan Alacak Davaları
  • Emeklilik, Sağlık Sigortası ve Diğer Sair Sigortalarla İlgili Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümü
  • Trafik Kazaları Nedeniyle Sigorta Şirketlerine Karşı Açılacak Tazminat Davaları
  • Hayat ve Malüliyet Sigortasına İlişkin Davalar
  • Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Rücu Davaları
YUKARI
ÇIK
Eskişehir Web Tasarım